پرینتر سه بعدی0012

ABS Cartridge

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 240-220 سانتی گراد

* رنگ: 12 رنگ
* وزن: 600 گرم

دسته بندی ها: .