پرینت سه بعدی102

ناسا یک آچار را به ایستگاه فضایی بین‌المللی ایمیل کرد!

درگذشته اگر فضانوردی به ابزاری خاص نیاز داشت باید آن را در پروازهای بعدی به ایستگاه فضایی برایش ارسال می‌کردند که می‌توانست ماه‌ها به طول بیانجامد اما ظاهرا به لطف پرینترهای سه‌بعدی اوضاع فرق کرده است!

ماجرا از این قرار است که این مرتبه و هنگامی‌که Barry Wilmore فرمانده ایستگاه فضایی بین‌المللی به آچار نیاز داشت، ناسا دیگر مانند گذشته نگران تاخیر احتمالی نبود و می‌دانست که چه‌کاری باید انجام دهد.

شرکت کالیفرنیایی Made in space که پرینتر سه‌بعدی در این ایستگاه را طراحی کرده بود نیاز ویلمور به آچار بکس را شنید و تصمیم گرفت یکی برایش ساخته و ایمیل کرد. این اولین پرینت سه‌بعدی در فضا نیست اما برای برآورده کردن نیازهای یک فضانورد این اولین بار است که یک شئ در زمین طراحی شده و برای ساخت به فضا انتقال پیدا می‌کند.