94

وقتی من کلا س دوم بودم یاد می گرفتم چطور بنویسم که حداقل خوانا باشد و وقتی که از مدرسه بیرون می امدم تمام نگرانیم این بود که بتوانم تمام بعد از ظهر را به بازی مورد علاقه ام نیتندو برسم.امروز بیست و پنج سال از ان روز میگذرد و دست خط من هنوز وحشتناکه و هنوز هم بازی نیتدو را دوست دارم.

امروز کلاس دومی ها دیگر خوشنویسی نمیکنند و به جای ان به طراحی سه بعدی و چاپ پای مصنوعی برای حیوانات مجروح مشغولند. زمان تغییر رسیده… اول کامپیوتر حلا هم چاپگر سه بعدی کلاس دومی های مدرسه ی استگو میشیمگان از چاپگر سه بعدی مدرسه استفاده ی قابل توجهی کردند. انها با استفاده از دستگاه یک پای پروتزی برای یک جوجه ی چهار هفته ای ساختند.

95

ما راههای زیادی دیدیم که بااستفاده از چاپگر سه بعدی میشود به حیوانات مجروح از سگ و غاز تا لاک پشت کمک کرد. فن اوری امروز این اجازه را داده تا طراحان بتوانند اندامهای حیوانات را با اتصالات و مفصل ها و غیره طراحی و چاپ کرد تا به این شکل زندگی برای حیوانات مجروح و رو در رو با مرگ و در حال انقراض ممکن بشود در مدرسه ی استگو دومی ها با جوجه ای اشنا شدند که از بدو تولد تنها یک پای او سالم بود و قطعا نمی توانست با یک پا به زندگی در محیط وحشی ادامه بدهد. بچه های 7-8 ساله از طریق ازمون وخطا شروع به طراحی پای مصنوعی برای جوجه که حالا مبارز اسم گرفته بود کردند. در نهایت موفق به طراحی یک پا برای جنگنده شدند که هر چند سخت اما به مبارز توانایی راه رفتن داد.این پای مصنوعی توسط دستگاه ( روبو تردی ار 1 تردی پرینتر) با گرما دادن پلاستیک و شکل دادن به ان ساخته شده که قطعات ان برای ارائه حمایت بیشتر پای غیر فعال است.

96

پرینتر ماده ای پلاستیکی را ذوب میکند و لایه به لایه در یک زمان روی هم قرار میدهد. قیمت این پرینتر که در بازار یک برند جدید است تقریبا زیر 800 دلار است در حالی که هزینه ی پای مصنوعی یک جوجه تنها چند دلار است . بنابر این به دانش اموزان این اجازه را میدهد تا طراحی پای جنگنده ادامه بدهند.قطعا از مزایای این چاپگر سه بعدی نه تنها کمک به موجودات ضعیف و ناچیز بلکه ابزاری اموزشی و کاربردی برای بچه ها و ایندگان نیز میشود نام برد.