فیلامنت (3)

 

 

 

فیلامنت (8)

 

ابتدا نشاسته از ذرت، گندم يا سيب زميني،  برداشت مي شود، سپس ميكروارگانيسم هايي آن را به منومرهاي اسيد لاكتيك تبديل مي كند. در نهايت تيمار شيميايي سبب مي شود كه مولكول هاي اسيد لاكتيك به يكديگر متصل شوند تا زنجيره بلند يا پليمر ايجاد كنند، اين پليمرها، پلاستيكي را شكل مي دهند به نام پلي لاكتيد (PLA).
پلاستيك PLA را مي توان براي توليد گلدان پلاستيكي، و ظروف و دستمال سفره هاي يك بار مصرف به كار برد. پلاستيك PLA از 1990 در بازار جهان موجود است و به خاطر قابليت انحلاليشان با گذشت زمان، با تركيب هاي خاصي موفق شده اند آنها را در ايمپلنت هاي پزشكي، نخ هاي بخيه جذبي، و سيستم هاي انتقال دهنده دارو استفاده كنند. اگرچه، به دليل قيمت قابل توجه پلاستيك PLA نسبت به پلاستيك هاي رايج، اين تكنولوژي هنوز موفق به جذب مصرف كننده به طور گسترده و جايگزيني با پلاستيك هاي غير قابل تجزيه نشده است.