70

اگر شما دو سال پیش از من می پرسیدید : ایا مد و چاپگر سه بعدی تا به امروز با موفقیت کنار هم بودند من با اعتماد به نفس میگفتم ” نه”. امروز اگر شما سئالاتی از این دست از من بپرسید دیگر قادر نیستم به راحتی پاسخ بدهم. من میبینم که این موضوع از نظر بسیاری از طراحان مد هنوز مبهم است و ممکن است یک روز تلفیق مد و چاپگر سه بعدی نفس تازه ای بشود برای فعالان این صنعت…

اما من هنوز نمیدانم که ممکن است مدو چاپگر سه بعدی کاملا کنار هم قرار بگیرند یا نه.

71

اگر شما نگاهی به روند مد داشته باشید متوجه رکود چند ساله ی ان می شوید . هنر همیشه در حال تغییر است در حالی که داغترین لباسها و طراحی های امروز تنها تکرار ژورنالهای سالهای قبل است و پیشگامان این صنعت به کندی در تلاش برای اصلاح ان هستند .

چاپ سه بعدی کهنگی و تکرار را از این صنعت دیر پا گرفته و ان را به چیزی باور نکردنی بدل کرده.

اینجا این سوال پیش می اید که ایا این تغییر باور نکردنی برای مد زود نیست؟

خیلی از طراحان استتفاده از چاپگر سه بعدی را در ایجاد مدقدم بزرگی می دانند که طبیعی نیست و این جهت است که این اتفاق طراحان را از سراسر جهان .از استرالیا تا ایالات متحده امریکا و افریقا به وجد اورده تا جائی که به تازگی مدرسه ی طراحی در چین اقدام به اجرای نمایشی بزرگ از همراهی چاپگر سه بعدی و مد کرده که با هر انچه در این صنعت تا امروز دیده شده متفاوت است.

72

در هفته ی گذشته دانشکده ی طراحی دانشگاه هنر نانجینگ نمایشی باور نکردنی از این تکنولوژی را ترتیب داد. مدرسهی طراحی که بیش از 2100 دانشجو در مقطع کارشناسی دارد 150 طرح سه بعدی مد را که توسط 42 دانشجوی مختلف طراحی شده بئد را در منطقه ی تفریحی دانشگاه به معرض نمایش گذاشت.فهم راز موضوع نمایشی بود که در حضور اساتید و دانشجویان و اعضای جامعه و حتی مطبوعات صورت گرفت.

طرح هایی که نمایش داده شد از طرح “زیبا” تا طرح ” نفس عمیق” همگی بسیار ساده و عجیب بودند. لباسهای برتر به سبک ورونوی ویا به شکل بقایای اسکلت حیوانات وحشی طراحی شده بودند.در این لباسها استر شانه ها و کلاه ها به شکل بلا و دم طراحی شده بودند که بدون شک بدون استفاده از از تکنولوژی و با روش سنتی خلق چنین شاهکارهائی ناممکن بود.

73

در مجموع با وجود چنین طرح ها و نمایش هائی می شود گفت: چاپگر سه بعدی نقطه ی روشنی است در اینده ی صنعت مد